بیمارستان آبان

امروز جمعه 14 آبان 1395

منو
  1. جستجو

آزمایشگاه جنین شناسی

محل استقرار : ساختمان اصلی (شماره یک)- طبقه دوم – داخل بخش IVF تلفن تماس : 83839250

جنین شناسی:

- متعلق به آزمایشگاه ivf

- امکانات و تجهیزات نگهداری و رشد جنین جهت درمان های نازایی

- تحت نظارت متخصصین جنین شناسی 

- همکاری کارشناسان مجرب جنین شناسی(بیولوژیک)

- تجهیزات استاندارد ، مدرن و به روز آزمایشگاهی

- محیط آزمایشگاهی استاندارد


محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)- طبقه دوم – داخل بخش IVF


تلفن تماس:

83839250


 

Close