موسسات و بیمه های طرف قرارداد

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

بیمه آسیا

1

بیمه آرمان

2

بیمه البرز

3

بیمه ایران

4

بیمه پاسارگاد

5

بیمه پارسیان

6

بیمه دانا

7

بیمه دی

8

بیمه رازی

9

بیمه سامان

10

بیمه سینا

11

بیمه کمک رسان آریا

12

بیمه معلم

13

بیمه ملت

14

بیمه میهن

15

بانک تجارت

16

بانک سپه

17

بانک کشاورزی

18

بانک ملت

19

بانک رفاه

20

بانک صادرات

21

بانک صنعت و معدن

22

صنایع هواپیمائی

23

هواپیمائی هما

24

شرکت شهرسالم

25

شرکت ملی فولاد

26

کمک رسان

27

** داروخانه بیمارستان جهت بیماران سرپایی با هیچ یک از بیمه های پایه و تکمیلی قرارداد ندارد.