راهنمای مراجعه و پذیرش(بیماران بستری)

راهنمای نحوه پذیرش

· پذیرش بیمار از سه طريق امکان پذير مي باشد ، که بدین وسیله دستور بستری توسط پزشک صادر می شود

مراجعه به اورژانس بيمارستان
مراجعه به کلینیک (درمانگاههای) بيمارستان
مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان

 

· ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش

· ارائه كارت ملي، شناسنامه (برای اتباع خارجي گذرنامه)، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي (در هنگام مراجعه جهت زايمان همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد الزاميست.)

· مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي

· مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)

· صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه


اطلاعات ضروري پذيرش بيمار

· ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود .

· پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي از 6 صبح تا 7 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري (لابي /طبقه همكف) و از ساعت 7 بعدازظهر تا 6 صبح در پذيرش اورژانس صورت مي گيرد.

· حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج ،بخش و صدوركارت همراه امكانپذير ميباشد.

· ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام ميگردد.


راهنمای مراحل بعد از پذیرش بیمار (تکریم ارباب رجوع):

خوشامد گويي (Welcome Nursing) :

· بعد از انجام مراحل پذيرش، تخصيص تخت و فرآيند پذيرش و تاييد مالي، در راستاي اجراي نظام خوشامدگويي و تكريم ارباب رجوع ، گيرنده خدمت با پرونده و همراه مسئول پيگيري امور بيماران (Welcome Nursing) و بيماربر به بخش مربوطه منتقل مي گردد .

· اطلاعات ضروري و مورد نياز در خصوص مقررات بيمارستان و نحوه ي استفاده از امكانات موجود در بخش و اتاق به گيرنده خدمت توسط مسئول پيگيري امور بيماران ارائه مي شود .

· گيرنده خدمت توسط مسئول پيگيري امور بيماران با مسئول بخش ، تجهيزات اتاق و بخش هاي مختلف بيمارستان آشنا مي شود و از طریق منشور حقوق بیمار با حقوق خود آشنا مي گردد .


نظرسنجيِ رضایت بیمارن و همراهان:

· در راستاي اجرای طرح رضايتمندي بیمارن و همراهان ، هنگام پذيرش فرم رضايت سنجي در اختيار گيرندگان خدمت قرار مي گيرد و از مراجعين در خصوص اقدامات و فعالیت های بيمارستان نظرسنجي بعمل مي آيد تا بدین وسیله گيرندگان خدمت به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور ترغیب شده و یاریگر بیمارستان در تسریع این فرایند باشند .


دريافت انتقادات ، پیشنهادات و شكايات:

· با شماره 800 تماسحاصلنمايند .

· به آدرس سایت بیمارستان جهت درج شكايات و پیگیری نتیجه مراجعه فرمائید .

· صندوق انتقادات و پیشنهادات در مكانهاي مختلف بيمارستان نصب گرديده و فرم هاي رسيدگي به شكايات جهت اعلام كتبي در كنار صندوق هاي موجود است . از این طریق گيرندگان خدمت مي توانند نظرات خود را يادداشت نموده و برگه را در صندوق رسيدگي به شكايات بياندازد تا در اسرع وقت و بر اساس سیستم انتقادات و پیشنهادات بیمارستان به آنها رسیدگی شود.


مدارك لازم جهت بستري بيمار

· ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش

· ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه

· در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه

· در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه

· ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا 12 ساعت پس از زمان بستري بيمار

· در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ، تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري


راهنمای نحوه ترخیص

· امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج

· تکمیل پرونده در بخش مربوطه

· ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراكلينيك، داروخانه و ... توسط منشی بخش ها

· انتقال پرونده به واحد حسابداري توسط منشی

· تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب

· تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار


صدور گواهی ولادت نوزاد

. مراجعه کنندگان گرامی توجه داشته باشند جهت صدور گواهی ولادت نورسیده نازنینشان ، وجود اصل شناسنامه پدر و مادر الزامی می باشد،لذا جهت تسریع در روند اداری صدور گواهی عنایت بدین مسئله مورد امتنان است.