کلینیک 1

ساعات ویزیت

روزهای هفته

نام پزشک متخصص

تخصص

ساعت11

شنبه،سه شنبه.چهارشنبه

آقای دکتر حسین شهیدی

متخصص چشم

ساعت13

شنبه،سه شنبه.چهارشنبه

آقای دکتر ابولفضل رحیمی

ساعت9 الی 13:30

دوشنبه

آقای دکتر بهروز پیروزمند

متخصص داخلی –قلب و عروق

ساعت 10:30 الی 12

همه روزه

آقای دکتر کاظم خلخالی  

 متخصص گوش و حلق و بینی

ساعت 9 الی 12

همه روزه

آقای دکتر محمد جعفریان تهرانی

متخصص کودکان - فوق تخصص نوزاد

ساعت 8الی 14

شنبه

آقای دکتر علیرضا  ناصر فرهمند

متخصص داخلی- فوق تخصص روماتولوژی

ساعت 8:30 الی 10

یکشنبه

آقای دکتر شجیعی

متخصص داخلی- غدد، دیابت

ساعت14:30 الی 16/  از ساعت12

یکشنبه،سه شنبه / پنج شنبه

خانم دکتر مروج

متخصص داخلی- فوق تخصص ریه

ساعت 14 الی 15

سه شنبه

آقای دکتر میلادی پور

متخصص داخلی- فوق تخصص کلیه

کلینیک 2

با هماهنگی

همه روزه

آقای دکتر احمد بهرام وندی

متخصص زنان و زایمان

کلینیک 3

ساعت 12الی 13:30

همه روزه

آقای دکتر سعادت

متخصص جراحی عمومی

با هماهنگی

با هماهنگی

آقای دکتر تاج الدین

با هماهنگی

با هماهنگی

آقای دکتر فیضی

ساعت 11:30

روزهای فرد

خانم دکتر عباسی

متخصص گوارش

ساعت 9:30الی 11:30

روزهای دوشنبه

آقای دکتر محمدی

فوق تخصص درد

ساعت 12

روزهای زوج

آقای دکتر وزیردفتری

متخصص  قلب

تا اطلاع بعدی ویزیت ندارند

تا اطلاع بعدی ویزیت ندارند

آقای دکتر فرشی

متخصص  اورولوژی(کلیه و مجاری ادراری)

ساعت 12الی 14

روزهای زوج

آقای دکتر هادیانی

ساعت 12

روزهای زوج

آقای دکتر اژدری