بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

انبار


اطلاعات فردی مسئول واحد
نام : علي
نام خانوادگی :فشکی

اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
1- سالها تجربه عملي در امور انبار داري و كسب مهارت و شناخت انواع تجهيزات پزشكي - تاسيساتي – بهداشتي و مواد غذاي و ملزومات مصرفي پزشكي و تجهيزات اداري دفتري
2- آشنايي با انواع سيستم ها و نرم افزارهای انبارداري

اهم فعالیت های انجام شده در واحد:
1- اجراي سيستم انبارداري مكانيزه بر اساس كدگذاري كالا و تفكيك و گروه بندي كالاها براساس كاربرد و مورد مصرف و زير مجموعه كالاهاي مربوطه در كاربري يكسان در يك رشته كاري
2- مديريت و برنامه ريزي جهت نحوه كنترل كالاي موجود و مقدار مصرفي و مقدار مورد نياز در يك دوره مصرف و پيش بيني جايگزيني و خريد به موقع كه در ارائه خدمات دچار كمبود و ايجاد اختلال در توضيع
كالاي مورد نياز واحد نشود .

خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت هایآتی واحد:
1 – اجراي خط مشي و سياست هاي جامع سازمان درباره نقش آتي انبار در رسيدن به اهداف و استراتژي سازمان
2- سازماندهي وضيعت و فضاي انبار ها براي بهبود كيفيت ارائه خدمات و استاندارد سازي امور انبار
3- بروز رساني سيستم هاي موجود انبار جهت سرعت بخشيدن به امور جاري و عملياتي انبار و كاهش هرگونه ضايعات و صدمات و آسيب رساندن به كالاهاي موجود در انبار

اهداف بلند مدت واحد:
استفاده از فن آوري و روشهاي نوين و اصول صحيح و مكانيزه انبار داري جهت:
1- سرعت بخشيدن به امور جاري و عملياتي انبار
2- حفظ و نگهداري مناسب كليه اقلام انبار
3- ارائه خدمات موثر و جلب همكاري و رضايت ساير بخش ها و كاركنان
4- افزايش و بهينه كردن ارائه خدمات و برقراري ارتباط منطقي روشمند با كليه قسمت ها
5- كاهش هزينه هاي انبار و نگهداري كالا
6- به كار گيري و آموزش كاركنان انبار با مهارت هاي مورد نياز


 : محل استقرار واحد
ساختمان اصلی – ضلع شمالی(ساختمان شماره یک)،طبقه همکف

تلفن تماس : 1-83839850

Close