بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

تأسیسات


اطلاعات فردی مسئول واحد تاسیسات
نام : اکبر
نام خانوادگی: ایزد پناه

شرح وظایف:
- تدوین برنامه واحد جهت استفاده بهینه از زمان و تسریع در انجام امور
- نظارت بر حسن اجرای امور واحد
- بازديد فني از كليه تأسيسات، دستگاه ها، تجهيزات، سيستم هاي برق، مخابرات و آبرساني قسمت هاي مختلف بيمارستان و تشخيص معايب و نقايص فني موجود در آن ها
- برآورد لوازم، مصالح و قطعات مورد نياز و اقدام جهت دريافت آن
- پياده كردن قسمت هاي معيوب اعم از برقي، مكانيكي و تا حدودي الكترونيكي، تعمير، تعويض قطعات فرسودهضمن برخوردارياز تعميركاران مادون و جمع كردن و نصب و راه اندازي مجدد و حصول اطمينان از صحت تعميرات
- تنظیم برنامه و نظارت بر انجام سرويس هاي مستمر و دوره اي كليه تأسيسات و سيستم هاي برودتي، حرارتي و وسايل و تجهيزات مختلف بيمارستاني
- تعمير و نگهداري شبكه آبرساني، فاضلاب و بازسازي، نوسازي و بسط و گسترش شبكه مذكور
- نظارت بر انجام كارهاي تعميراتي و ساختماني كه عنداللزوم توسط پيمانكار انجام مي گيرد و هماهنگي هاي لازم در اين زمينه
- نظارت و همكاري در انجام تعميرات عمومي و ارائه خدمات فني مورد نياز در سطح بيمارستان
- ارائه گزارشات لازم از اقدامات انجام شده و مواد و مصالح مصرف شده
- رعايت مقررات ايمني و بهداشت محيط كار
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد.

Close