بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

تدارکات


اطلاعات فردی مسئول واحد تدارکات
نام : علی
نام خانوادگی :کرمیان
اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
1.کاهش زمان تهیه وتوزیع
2.حذف بدون قید وشرط واسطه ها یعنی رسیدن به نفر اول هر کالایی (تولید کننده وارد کننده ویا بنکدار وپخش کننده)
3. کاهش هزینه های اضافی
4.پشتیبانی (تعمیرات وسرویس ) با کیفیت وراندمان بالاتر با استفاده از تعمیرکاران مجرب
5.ارتباط بیشتر با شرکت ها وتولیدکنندگان جهت معرفی محصولات جدید  وتست وبررسی وتعیین جانشین ها و آلترناتیو منبع تهیه برای هر کالایی (پزشکی صنعتی بهداشتی وغذایی و....)


اهم فعالیت های واحد:
1.هماهنگی واقدام برای خرید وتدارک انواع کالا وخدمات وتعمیرات
2.بررسی وکنترل درخواست های خریدکالا وخدمات وتعمیرات وتعیین اولویت با هماهنگی مسئولین
3.هماهنگی با انبار ( جهت خریدمایحتاجبا توجه به الویت) وحسابداری( جهت تامین بودجه)
4.بررسی واستعلام وخرید ملزومات پزشکی ، مواد غذایی ، مایحتاج انبار(بهداشتی واداری آزمایشگاهی وتاسیساتی و...) و انجام کنترل و نظارت روی ضمانت و اعتبارگارانتی ارائه شده
5.بررسی ، نظارت ،کنترل بر روند جمع آوری، ارسال،تعمیرات، سرویسوبازیابیکلیه ملزومات و دستگاههایمختلفپزشکیوصنعتی، بهداشتی وتجهیزات اداری و...)
6.دریافت وبررسی وارسال انواع نمونه های پزشکی(تخصصی وفوق تخصصی) و انواع نمونه های مواد غذاییبه منظور ارسال به واحد های مربوطه جهت تست)
7.دریافت وبایگانی کاتالوگ ورزومه های ملزومات پزشکی تاسیساتی واداری وغیره
8.تنظيم اسناد كارپردازي (و بررسی وکنترلکلیههزینه های واحد) و ارائه آن به واحد امورمالی(تمام هزینه هااعم از هزینه های سرویس و تعمیر، خرید ،انواع قبوض،هزینه حمل ونقل و ...)


خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های آتی واحد:
1:دسترسی به یک نظام صحیح پشتیبانی وتدارکاتی با سرعت وکیفیت بالا 
2:بهره برداری ازکلیه امکانات حاضر و موجود
3:کاهش زمان تهیه وتوزیع 
4: حذف بدون قید وشرط واسطه ها یعنی رسیدن به نفر اول هر کالایی(تولید کننده وارد کننده ویا بنکدار وپخش کننده)
5:جلب رضایت مصرف کنندگان اعم از بیمار ویا پرسنل
6:کمک به بهبود روند مالی بیمارستان
7:توسعه برنامه های آموزشی واحد تدارکات
8: کاهش هزینه های اضافی


اهداف بلند مدت واحد:
انجام امور تدارکات وپشتیبانی بیمارستان در همه سطوح با سرعت وکیفیت بالا انجام گرفته وبا استفاده از تکنیک های استاندارد علمی و ایمن ، در راستای بهبود سلامت بیمار وجامعه و احترام به منشور حقوق بیمار گام برداریم. : محل استقرار واحد
ساختمان اصلی – ضلع شمالی(ساختمان شماره یک)،طبقه اول

تلفن تماس :  83839839
فکس : 
88802949


Close