بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

تجهیزات پزشکی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی
مشخصات فردی:
نام: سینا
نام خانوادگی: ساری‌اصلانی
تلفن مستقیم: 83839315 داخلی: 315

تحصیلات:
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه سهند تبریز
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد
مقاله علمی پژوهشی:
ارزیابی تأثیر تمرین حفظ تعادل بر روی بهبود پایداری بیماران مولتيپل‌اسكلروزيس با استفاده تحلیل غیرخطی سمپل‌انتروپی (مجله پژوهش در علوم توانبخشی )
علاقه مندی‌های پژوهشی:
مطالعات اسکلتی-عضلانی بدن/ توانبخشی و ارگونومی

شرح وظایف سازمانی:
- کسب خط‌مشی و برنامه کلی از مقام مافوق
- ایجاد و تجهیز کارگاه‌های برق و مکانیک و الکترونیک
- نظارت بر تعمیر و نگهداری و نصب تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌ها
- تعمیر و نگهداری تجهیزات و انجام سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات پزشکی بخش‌های مختلف
- هماهنگی بین واحد‌های درمانی و واحد تجهیزات پزشکی
- انجام آزمون‌های دوره‌ای جهت اطمینان از صحت کارکرد استانداردهای دستگاه‌ها
- نظارت و راه‌اندازی بر تجهیزات پزشکی اسقاطی
- شناسایی تجهیزاتی که نیاز به عقد قرارداد دارند و تهیه و تنظیم قراردادهای سرویس و نگهداری با شرکت‌های مربوطه پس از موافقت کلی مدیرعامل
- نظارت بر استفاده استاندارد از تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی
- نظارت بر فاکتورهای تعمیراتی شرکت‌ها از لحاظ قیمت‌گذاری و تعویض قطعات تعویضی قید شده در فاکتورها

Close