بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

تغذیه


اطلاعات فردی مسئول واحد
نام : زهرا
نام خانوادگی :فرسيابي عکس

اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
1. شركت در طرح كشوري بررسي مصرف مواد غذايي در انيستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور
2. شركت در طرح بررسي شيوع استئوپروز در خانم هاي 60-40 ساله در شهر تهران
3. بررسي آزمايشات و اندازه گيري سم آفلاتوكسين در پسته صادراتي ايران در آزمايشگاه كل غذا و دارو كشور

اهم فعالیت های انجام شده در واحد:
1. راه اندازي كلينيك تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان
2. تجهيز و نو سازي كل تجهيزات آشپزخانه
3. تهيه پمفلت غذا و دارو
4. آموزش نحوه صحيح رژيم غذايي به بيماران

خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت هایآتی واحد:
1. تنظيم رژيم غذايي براي بيماران بخش دياليز
2. ثبت اطلاعات تغذيه اي بيماران بستري در سيستم HIS
3. تنظيم برنامه رژيم غذايي براي تمام بيماران قلبي-ديابتيك-فشارخون-كليوي

اهداف بلند مدت واحد:
1. فعال سازي كلينيك ديابت براي بيماران بستري و سر پايي

Close