بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

مدیر داخلی

هدايت ا... اعظمي

اطلاعات فردی مدیریت داخلی
نام : هدايت ا...
نام خانوادگی : اعظمي
مدارج علمی :
كارشناسي امور اداري

سوابق حرفه ای(شغلی) :
مدير بيمارستان سجاد (1391-1393)
مشاور مديركل بيمارستاني وزارت بهداشت(1394-1395)
مشاور رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران(1385-1387)
مدير مالي بيمارستان سپير

Close