بیمارستان آبان

امروز دوشنبه 10 آبان 1395

منو
  1. جستجو

جراحی توراکس

سینه‌گاه یا توراکس (Thorax)   قسمتی از بدن است که بین سر و شکم قرار دارد، سینه‌گاه توسط استخوان جناغ سینه، ستون مهره‌ها و دنده‌ها تشکیل شده(قفسه صدری). سینه‌گاه از گردن تا دیافراگم امتداد دارد .

سینه‌گاه در کالبدشناسی ، اندام فوقانی را شامل نمی‌شود. قلب و شش‌ها درون حفرهٔ قفسهٔ سینه قرار دارند علاوه بر بسیاری از رگ‌های خونی که در آن قرار دارند .

علائم داخل توراکس

اين علائم ممکن است برونشى - ريوى بوده از آزردگى يا انسداد يک برونش ناشى شوند و عبارتند از: سرفه، هموپتيزي، خس‌خس و پنوموني. علائم داخل توراکس ممکن است خارج ريوى باشد و از گسترش تومور به خارج از حدود ريه ناشى شوند. اين بيماران ممکن است دچار درد و افيوژن پلور ناشى از انتشار تومور، خشونت صدا ناشى از درگيرى عصب راجعهٔ حنجره، تورم گردن و صورت ناشى از انسداد وريد اجوف فوقاني، فلج ديافراگم ناشى از درگيرى عصب فرنيک، و يا افيوژن پريکارد ناشى از گسترش مستقيم تومور به پريکارد باشند. در صورتى‌که تومور در قلهٔ ريه يا شيار ريوى فوقانى قرار گرفته باشد، ممکن است به‌دليل درگيرى شبکهٔ برونکيال، گانگليون‌هاى سمپاتيک و درگيرى دنده‌ها و اجسام مهره‌اى باعث بروز سندرم پان‌کوست شود که علائم آن عبارتند از: درد، ضعف اندام فوقانى و سندرم هورنر (پتوز، ميوز، اگزوفتالمي، و کاهش تعريق در نيمهٔ درگير). کارسينوم سلول سنگفرشى شايع‌ترين علت سندرم پان‌کوست است .

علائم خارج توراکس

شايع‌ترين محل‌هاى متاستاز (به‌ترتيب کاهش شيوع) عبارتند از: کبد، غدد آدرنال، مغز، اسکلت و کليه. علائم غيرمتاستاتيک خارج از توراکس از تشرح مواد اندوکرين يا شبه‌اندوکرين از تومور ناشى مى‌شوند. اين سندرم‌هاى پارانئوپلاستيک به اين‌صورت طبقه‌بندى مى‌شوند: ۱. متابوليک (سندرم کوشينگ، ترشح بيش از حد هورمون آنتى‌ديورتيک، هيپرکلسمي، گنادوتروپين اکتوپيک)؛ ۲. عصبى - عضلانى (ميوپاتى کارسينوماتوز، نوروپاتى محيطي، دژنراسيون تحت حاد مخچه، سندرم مياستنيک ايتون - لامبرت، پلى‌ميوزيت، انسفالوميلوپاتي)؛ ۳. اسکلتى (کلابينگ، استئوآرتروپاتى ريوى هيپرتروفيک)؛ ۴. درماتولوژيک (آکانتوز نيگريکانس، اسکلرودرمي، درماتوميوزيت)؛ ۵. عروقى (ترومبوفلبيت مهاجر، اندوکارديت و روکوى غيرباکتريائي، ترومبوز شرياني)، ۶. هماتولوژيک (آنمي، پورپوراى فيبرينوليتيک، لکوسيتوز غيراختصاصي، پلى‌سيتمي). هيپرکلسمى ناشى از مادهٔ شبيه به هورمون پاراتيروئيد بيشتر از همه در کارسينوم سلول سنگفرشى ديده مى‌شود. ساير سندرم‌هاى پارانئوپلاستيک غالباً همراه با آدنوکارسينوم يا کارسينوم سلول کوچک ديده مى‌شوند .

معرفی توانمنديهای فوق تخصصيجراحی توراکسدر مرکز

در اين واحد اعمال جراحی همچون موارد ذيل انجام ميپذيرد :

* انجام تمام اعمال جراحی جدار توراکسی ( تومورهای جدار توراکسی - عفونت و ...)

* انجام تمام اعمال جراحيپلور (تومورها - عفونتها و ... )

* انجام تمام اعمال جراحی ريه (تومور - عفونتها و ... )

* انجام تمام اعمال جراحی مری وتومورهای خوش خيم و بدخيم

* انجام تمام اعمال جراحيمدياستی(تومورها بيماريهای عفونی و خوش خيم )

* انجام تمام اعمال جراحی روی تيروئيد

* انجام تمام اعمال جراحی ريه و قفسه سينه با توراکوسکوپ

در این بیمارستان به بیماران مبتلا به بیماری های زیر ارائه خدمت می شود.


1- بیماری های ریه شامل: الف)عفونتها:(آبسه-آمپیم- فیستول ریه به جدارقفسه سینه – سل)

ب)تومورهای مختلف ریه:(خوش خیم – بدخیم)


2- بیماریهای مدیاستین : الف)تیموس – میاستینی گراو

ب)غدد لنفاوی - تومورهای نوروژنیک


3- بیماریهای جدار قفسه سینه :

الف)منشا استخوانی

ب)منشا نسج نرم(عضلات نسوج همبندی)


4- بیماریهای مری :

الف)سرطانها

ب)پارگی و سوراخ شدگی مری

ج)دیورتیکول - جسم خارجی


5-اعصاب قفسه سینه( اعصاب بین دنده ای- تومورهای عصبی)

الف)درگیری نخاع

1-(تومورهای نوروژنیک

2-تومورهای زنجیره عصبی

3-شو اندم)


اورژانس های جراحی قفسه سینه شامل موارد ذیل می باشد:

پنو موتوراکس- آبسه- آمپیم-هموپتزی(خلط خونی)- تنگی شدید تراشه (1- از داخل 2- از خارج)

پزشکان متخصص جراحی توراکس بیمارستان آبان :

Close