بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

جراحی عمومی

در ایران رشته جراحی عمومی بصورت مادر رشته های جراحی بصورت اکادمیک راه اندازی شد و بتدریج رشته های ارتوپدی، جراحی اعصاب، جراحی کلیه ،زنان، چشم و گوش و حلق و بینی از این رشته جدا گردید . توسعه علوم باعث شد که رشته های فوق تخصصی مثل جراحی قلب ،ترمیمی،قفسه صدری و جراحی کودکان از این رشته راه اندازی شوند.

کلینیک جراحی عمومی

رشته جراحی عمومی قدمتی به اندازه خود پزشکی دارد،پزشکی قدیم ایران و جهان نشاندهنده انجام جراحی توسط پزشکان مبرز بوده است.

محدوده جراحی عمومی شامل جراحی های محوطه شکمو قفصه صدری( اندام‌های شکمیشامل مری ، معده ، روده کوچک ، روده بزرگ ، کبد ، لوزالمعده ، کیسه صفرا و مجراهای صفرا ، و اغلب غده تیروئید ) ،جراحی نسوج نرم کلیه قسمتهای بدن(نظیر پوست ، پستان فتق ، جراحی غدد درون ریز ، جراحی عروق و موارد اورژانس سایر رشته های جراحی است.

از آنجا که متخصصین جراحی عمومی در بسیاری از مراکز دنیا، اولین سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس های تهدید کننده حیات میباشند، دامنه فعالیت ها و توانایی شان بسیار وسیع است و در مواقع لزوم قادر به انجام جراحی های اورژانس رشته های دیگر مانند جراحی های ارتوپدی، جراحی های زنان، جراحی های ارولژی، و در مواردی از جراحی های مغز و اعصاب نیز میباشند.متخصصین جراحی عمومی از این سبب عمومی نامیده میشوند که قادر به جراحی همه اعضای بدن میباشند و تنها رشته از رشته های تخصصی جراحی است که اصول جراحی ( PRINCIPLESOFSURGERY ) همجون آب و الکترولیت، هموستاز و ... را میشناسند .

 

رشته های فلوشیپ و فوق تخصصی منبعث از جراحی عمومی:
رشته های فوق تخصصی مشتق از رشته عبارتند از : جراحی قلب ، جراحی ترمیمی ، جراحی قفسه صدری و جراحی اطفال .
رشته های فلوشیپ در حال حاضر عبارتند از : جراحی عروق ، جراحی درون بین (لاپاراسکوپی) ،جراحی گوارش تحتانی (کولورکتال) و جراحی سرطان .


متخصصین جراحان عمومی بیمارستان آبان:

جناب آقای دکتر خوشنویس

جناب آقای دکتر فیضی

جناب آقای دکتر تاج الدین

جناب آقای دکتر سعادت

جناب آقای دکتر ناری

جناب آقای دکتر پایدار

جناب آقای دکتر بیات


محل کلینیک جراحان عمومی:

ساختمان کلینیک ها (درمانگاه ها)، طبقه سوم، کلینیک 3

تماس با کلینیک :

 4-83839833

Close