بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

انتقال خون

محل استقرار : ساختمان آزمایشگاه ، طبقه اول تلفن تماس : 83839700 و 83839777

انتقال خون :

- زیر مجموعه واحد آزمایشگاه بیمارستان

- دارای بانک خون و تهیه استوک های خونی برای موارد اورژانس

- هماهنگی دریافت فرآورد های خونی و خون جهت درمان بیماران

- گزارش عوارض خون به سازمان انتقال خون


مسئول :محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه اول


تلفن تماس :

83839700 و 83839777

 

Close