بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

فیزیوتراپی

محل استقرار : ساختمان اصلی(شماره 1)،طبقه همکف تلفن تماس : 83839177

فیزیوتراپی :

- فیزیوتراپی بیماریان بستری در بخش

- فیزیوتراپی بیماران سرپایی

- مجهز به دستگاه های استاندارد و تحت نظارت

مسئول فیزیوتراپی:

خانم راوندی

کارشناس فیزیوتراپی

محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه همکف

تلفن تماس:

83839177

 

Close