بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

بلوک زایمان (لیبر)

محل استقرار : ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول تلفن تماس : 83839170 و 83839180

Labor

1- با دو سیستم جدید LDR پیشرفته

2- خدمات شبانه روزی

3- دارای پزشک متخصص مقیم زنان

4- با امکانات هتلینگ برای پزشکان متخصص آنکال و کارشناسان مامایی

5- وجود واحد تریاژ مامایی در ورودی واحد لیبر

6- دسترسی آسان به واحد NICU (به دنیا آمدن نوزاد ) و بخش زنان و زایمان (مراقبت از مادر)

7- انجام دقیق فوریت های مامایی و اورژانس های زایمانی در حاملگی های پر خطر

8- ) NST نوار قلب جنین)

9- دو اتاق ایزوله

10- یک اتاق LDR

11- انجام کنترل ها ، مراقبت ها و آموزش های حین و بعد از بارداری(برگزاری کلاس های رایگان زایمان طبیعی با هماهنگی قبلی)

12- آمادگی قبل از عمل جراحی های زنان

13- زایمان طبیعی و سزارین اورژانسی (در شرایط اضطراری)

14- تهیه دقیق آمار زایمان و پیگیری گواهی های لازم جهت تسریع امور مربوط به مدارک نوزاد

 

 

ریاست فنی بخش labor :

آقای دکتر کیوان پژوه

متخصص زنان و زایمان

  

معرفی مسئول واحد LABOR :

نام و نام خانوادگی : زیبا حاج حسین علی

سوابق:

17 سال سابقه کار در بیمارستان آبان

1 سال سابقه کار در بیمارستان ایزدی قم

کارشناسی مامایی

 


    محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول


تلفن تماس:

83839170 و 83839180

 

Close