بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

خط مشی

خط مشي :

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي آبان از جمله بيمارستانهاي خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران است كه در راستاي مديريت ارائه خدمات درماني در چارچوب دستورالعمل و استانداردهاي اعتبار بخشي به منظور ارتقاء كيفيت خدمات تشخيصي ، درماني و مراقبتي ، اهداف ذيل را دنبال مي كند و مي كوشد تا در سايه ي الطاف الهي و با تكيه بر دانش و مهارت پرسنل متعهد و متخصص خويش و با بهره وري از تكنولوژي نوين و تاكيد بر ارزشهاي انساني و اخلاقي در جهت كسب بالاترين درصد رضايتمندي بيماران به عنوان مهم ترين بخش فلسفه و جودي سازمان ، بهترين و ايمن ترين خدمات را به هموطنان خويش ارائه نمايد .

Close