موسسات و بیمه های طرف قرارداد 

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

نام موسسه / شرکت بیمه

ردیف

بانک سپه

23

بیمه سامان

12

بیمه آسیا

1

بانک کشاورزی

24

بیمه سینا

13

بیمه آتیه سازان حافظ

2

بانک ملت

25

بيمه كوثر

14

بیمه آرمان

3

بانک رفاه

26

بیمه معلم

15

بیمه البرز

4

بانک صادرات

27

بیمه ملت (بيمه ما)

16

بیمه ایران

5

بانک صنعت و معدن

28

بيمه سرمد

17

بیمه پاسارگاد

6

بانك توسعه صادرات

29

بيمه تعاون

18

بیمه پارسیان

7

بانك ملي

30

بيمه حكمت

19

بیمه دانا

8

شرکت ملی فولاد

31

بيمه شهرداري

20

بيمه داناطلايي

9

کمک رسان

32

بانك مركزي

21

بيمه نوين

10

 

33

بانک تجارت

22

بیمه رازی

11

** داروخانه بیمارستان جهت بیمارن سرپایی با هیچ یک از بیمه های پایه و تکمیلی قرارداد ندارد.


هزينه تقريبي اعمال شايع بيمارستان آبان

نوع جراحي   بستري  دوتخته با همراه مصرفي مشاوره و ويزيت اتاق عمل  بيهوشي مبلغ جراح  كمك جراح تصويربرداري آزمايش مجموع
سزارين    1شب  11,735,900  2,000,000  2,592,000  4,223,000  4,120,000  16,480,000  3,296,000  1,000,000  1,400,000  35,111,000
ميومكتومي    1شب  7,202,280  2,675,600  1,425,600  6,321,687  4,944,000  24,670,000  4,934,000  500,000  2,500,000  47,970,887
كورتاژ تخليه اي  تخت روز  4,533,620  700,000  -    1,476,360  3,296,000  7,201,760  -    500,000  2,500,000  15,674,120
 هيسترسكوپي در اوردن سپتوم  تخت روز  4,533,620  700,000  -    3,220,037  3,708,000  12,566,000  -    500,000  2,500,000  23,194,037
مكدونالد و معاينه زير بيهوشي تخت روز  4,533,620  1,000,000  -    1,222,980  2,884,000  5,965,760  -    1,000,000  900,000  12,972,740
لاپاراسكوپي , هيستروسكوپي تخت روز  4,533,620  1,700,000  -    10,135,200  4,532,000  39,552,000  -    500,000  3,000,000  59,419,200
 ارتروسكوپي   1شب   7,202,280  2,280,000  1,425,600  6,587,880  5,356,000  32,136,000  6,427,200  1,200,000  1,500,000  56,912,680
هيستركتومي 1شب  7,202,280  3,015,000  1,425,600  7,339,574  6,500,000  35,802,800  7,160,560  1,500,000  4,500,000  67,243,534
تخمك گيري وانتقال تخت روز  4,533,620  10,000,000  -    4,636,075  1,080,000  17,500,000  -    -    7,288,000  40,504,075
تخمك گيري  تخت روز  4,533,620  6,500,000  -    2,960,200  1,080,000  11,246,000  -    -    4,372,800  26,159,000
سي تي اس 1شب  7,202,280  1,200,000  1,425,600  2,788,000  4,120,000  13,596,000  2,719,200  700,000  700,000  27,248,800
ديسك كمر  1شب  7,202,280  3,200,000  1,425,600  8,446,000  12,000,000  41,200,000  8,240,000  500,000  1,200,000  76,211,600
هرني 1شب  7,202,280  1,809,600  1,425,600  2,670,125  4,532,000  14,420,000  2,884,000  500,000  1,000,000  29,241,325
واريكوسل  1شب  7,202,280  2,000,000  1,425,600  3,061,675  4,532,000  11,948,000  2,389,600  -    1,500,000  26,856,875
آپانديس 1شب  7,202,280  1,800,000  1,425,600  6,323,942  5,356,000  24,678,000  4,935,600  700,000  1,500,000  46,719,142