بیمارستان آبان

امروز پنجشنبه 22 آذر 1397

منو
  1. جستجو

مدیر داخلی

هدايت ا... اعظمي

اطلاعات فردی مدیریت داخلی
نام  و نام خانوادگي: دكتر طيبه مهدي زاده
مدارج علمی : پزشك عمومي


Close