بیمارستان آبان

امروز دوشنبه 4 شهريور 1398

منو
  1. جستجو

اعضاء هیئت مدیره

دکتر محمد سیاسی مقدم

متخصص ارتوپدیدکتر احمد تاج الدين

متخصص جراحي عمومي / فوق تخصص توراكس


دکترسعید مالک

متخصص بیهوشیدکتر ليلا عارفيان

متخصص پاتولوژيدکتر اميرحسن ميلادي پور

متخصص داخلي / فوق تخصص نفرولوژي


Close