بیمارستان آبان

امروز دوشنبه 9 دی 1398

منو
  1. جستجو

رئیس هیئت مدیره

دکتر اميرحسين ميلادي پور


رئیس هیئت مدیره

مشخصات فردی :دکتر اميرحسين ميلادي پور

تخصص :فوق تخصص نفرولوژي

مقالات ، تجارب،موفقیت ها و ... :

Close