بیمارستان آبان

امروز پنجشنبه 22 اسفند 1398

منو
  1. جستجو

نوزادان

محل استقرار : ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول تلفن تماس : 83839160

نوزادان

- نوزادان با شرایط طبیعی ( WELL BABY ) نزد مادران تحت نظارت گروه نوزادان نگهداری و ارائه خدمات می شوند


محل استقرار:

ساختمان اصلی (شماره یک)، طبقه اول


تلفن تماس:

83839160

 

Close