بیمارستان آبان

امروز سه شنبه 9 مهر 1398

منو
  1. جستجو

دکتر شهیدی حسین

   
1738 شماره نظام پزشکی:

تخصص چشمفوق تخصص قدام چشم

تخصص/فلوشیپ/فوق تخصص:
آدرس سایت :
ایمیل:
خ. ایرانشهر جنوبی - پایین تر از خیابان سمیه - ش. 66 - ط. اول آدرس مطب:
۸۸۸۲۲۱۵۰ تلفن مطب:
ایام و ساعات ویزیت:
بستن